Idem et alius Werkwijze

Wanneer u gaat bouwen komt er heel wat bij kijken. Daarom begeleidt Idem et Alius u van A tot Z gedurende heel het bouwproces. Om u een idee te geven welke stappen er worden ondernomen en om u zo goed mogelijk bij de bouw van uw woning te begeleiden hebben wij hieronder een beknopt stappenplan voor u opgesteld.

1.

Voorstelling van het bedrijf Idem et Alius en een vrijblijvend gesprek waarin wij samen met u uw bouwplannen bespreken. Samen met onze bouwadviseur overloopt u in welke stijl u wenst te bouwen en welk type van woning. Aan de hand van deze informatie wordt er een gratis voorontwerp van de woning gemaakt.

2.

Toelichting van het gratis voorontwerp samen met de architect*.

Eventuele vragen en/of wensen die u heeft worden samen met de architect overlopen en besproken zodat er een tweede, aangepast, voorontwerp kan worden opgemaakt. Onze bouwadviseur stelt u tevens de nodige vragen naar afwerking toe, om u een zo correct mogelijke prijsraming hiervan te kunnen opstellen.

* Indien u reeds over een eigen architect en plannen beschikt gaan wij na het kennismakingsgesprek over tot het opstellen van de offerte.

3.

Toelichting van een gedetailleerde gratis offerte die wordt opgesteld op basis van het (aangepast) voorontwerp en uw wensen. Deze offerte is steeds opgedeeld in wind- en waterdicht en afwerking zodat u een duidelijk overzicht bekomt van alle posten.

4.

Na ondertekening van de offerte stelt de architect de bouwaanvraag op en legt dit aan u voor. Eventuele vragen en/of wensen kunnen besproken en toegelicht worden. Na uw goedkeuring, wordt het dossier ingestuurd naar de desbetreffende gemeentediensten ter goedkeuring.

5.

Samen met de bouwadviseur brengt u een bezoek aan enkele showrooms van leveranciers voor de materialen. Dit om u te inspireren en u te helpen bij de keuze van gevelstenen, dakbedekking, ramen en deuren,...

Uiteraard kiest u zelf of u met onze leveranciers werkt of dat u zelf een leverancier aanstelt.

6.

Er wordt overgegaan tot ondertekening van de definitieve overeenkomst en de start der werken wordt ingepland.

7.

Na ontvangst van de bouwvergunning wordt er een startvergadering gehouden samen met de architect en Idem et Alius om de laatste plannen te overlopen.

8.

De start van uw woning!